hizmetlerimiz 1


Trafik Sigortası Teminatları ve Trafik Kazası Tazminatları Zorunlu trafik sigortası teminatları ve limitleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen, 2017 yılı için kişi başı 330.000 TL limitli, bütün sigorta şirketleri için aynı olan teminatlardır. Sadece süre ve ödeme koşulları şirketlere göre farklılık göstermektedir. Trafik sigortası kapsamı altında verilen teminatlar: 1) Kişi başı vefat ve tedavi teminatı; Hasarın yaşanması halinde her kişi için verilecek olan vefat ve tedavi masrafları, 2) Kaza başına vefat ve tedavi teminatı; Bir hasar durumunda bir kazadaki her bir kişinin ayrı ayrı vefat ve tedavi masraflarını karşılar, (örnek: Hususi araçlarda 5 kişi ile sınırlıdır) 3) Araç ve kaza başına maddi hasar teminatı; Bir hasar durumunda karşı tarafa verilecek maddi zararları karşılar, Trafik sigortası, zorunlu olmasının yanı sıra, karşı tarafa ve yolculara verilen hasarları karşılaması bakımından araç sahiplerini maddi olarak koruyan bir sigortadır. Kaza olması ihtimali nedeniyle herhangi bir polis kontrolünde ilk dikkat edilecek unsurlardan biri olan trafik sigortası ihmal edilmemelidir. Trafik Kazaları ve Tazminat Davası : Ülkemizde, araç kullanan kişilere yeterli eğitim verilmemesi, trafik denetimlerindeki yetersizlikler, yollardan kaynaklanan kusur ve aksaklıklar, alkollü araç kullanımı, trafik kurallarına riayetsizlik gibi nedenlerden her gün yüzlerce maddi hasarlı, yaralamalı ve ölümlü trafik kazası olmaktadır. Trafik kazaları sonucunda kazaya karışanların canı veya vücut bütünlüğü yanında, maddi olarak da zararlar meydana gelmektedir. Trafik kazaları neticesinde oluşan maddi – manevi zararların nasıl tazmin edileceği aşağıda dile getirilmiştir. Ülkemizde sıklıkla meydana gelen ölümlü trafik kazaları sonucunda vefat edenin yakınları için talep edilecek tazminat hakları aşağıda belirtilmiştir. Destekten yoksun kalma tazminatı, Cenaze ve defin giderleri, Vefat edenin vefatı anına kadar yapılan tedavi giderleri ve diğer masraflar, Kazaya karışan aracın uğradığı hasara ilişkin maddi tazminat